Månad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
mars
0
0
1
00
00
00
3
0
0
0
2
0
   
april
3
5
2
00
00
07
9
1
11
10
43
13
   
maj
19
29
012
012
049
025
20
40
48
52
76
54
   
juni
27
73
37
033
078
200
38
51
249
142
159
59
   
juli
121
145
048
040
230
0104
51
130
98
312
312
56
   
augusti*
*24
*65
*53
1840
0182
0345
250
399
390
666
178
58
   
september
*51
*127
*136
291
431
0588
712
521
1213
1674
626
188
   
oktober
*80
*132
**40
227
0230
0415
0527
397
362
557
401
84
   
summa
*325
*576
*329
0787
0993
15090
01611
1539 2373 3414 1797 512    
vikt/ton   5,4 4,4 3,2 3,38 6,78 7,58 7,2 11 16,9 10,3 2,99    
*F.r.o.m Augusti är endast fisk med vikt på 5 kilo och mer noterad här. / From August only fish with a weight over 5 kilos is notified here.

Lax
Fångststatistik

 

 

Största laxen som fångats i modern tid i Lagan. Laxen togs i nät under avelsfisket , den vägde 20,8 kilo och var 121 cm lång.
Göte Karlsson's praktöring vägde 7,6 kg och fångades den 5/3-04.
Antal fisk Totalt Lax Öring

 

Regnbåge

 

Hybrid Största Lax
2002
1546
1395
146
5
13,1
2003
1565
1400
165
-
13,48
2004
1410
1100
260
10
13,7
2005
907
787
120
15,69
2006
1124
993
126
5
12,5
2007
1674
1509
159
6
15,54
2008 1768 1611
153
4
14,2
2009 1619
1539
80
12,7
2010
2477
2373
103
1
16,9
2011
3506
3414
88
3
14,4
2012 1885 1797
84
 
2
14,8
2013 596
512
82
2
  14,4
2014 1219 1080 139     15,2
2015 1263 974 289     15,0
Göran Axelsson med största laxen 2003, laxen vägde 13,48 kg.
Störst 2002, Ivo Makek's lax på 13,1 kg.
Störst 2004, John-Erik Holster's lax på 13,7 kg

 

3/10 Eskil Oskarsson tog 2005 års största lax som då också var den största dokumenterat spöfångade laxen i Lagan. Fisken vägde 15,69 kilo.

Bild: Mats Rubinsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predrag Svilar heter mannen som fångade 2006 års största lax. Laxen vägde 12,5 kilo och fångades den 27 maj.

 

 

 

Hasse Persson tog den vackraste fisken 2005, fisken vägde 14,1 kilo.
Största laxen 2007 tog Åke Andersson den 14/8 och fisken vägde 15,54 kg.
14/6 2010 Tog Jan Wilhelmsson denna lax på hela 16,3 kilo, fisken var 122 cm lång och togs på en tubfluga vid reningsverket.
17/9 Största fisken 2010 var Zoran Jelicic's laxhane på 16,9 kilo. Fisken togs vid gröningen.
31/7 2015 Bertil Gunnarsson tog den största laxen denna säsong, fisken vägde 15,0 kg, och fångades vid Reningsverket.