OBS! Tänk på att Lagan är ett reglerat vattendrag, kolla vattenföringen innan du åker. Vattenföring
Fiskekort & regler

Fiskekort För att sportfiska i Lagan erfordras fiskekort. Fiskekort kan köpas hos fiskevårdsföreningar, fiskeklubbar, sportaffärer, bensinstationer, turistbyrån m.fl. Förlorat fiskekort ersätts ej! Se lista på försäljningsställen längst ner på sidan.

 

 

 

Fisketider
Premiärdag den 1 Mars oavsett isläge. Perioden 1-7/3 samt 1-14/10 är fiske tillåtet endast för innehavare av årskort. F.r.o.m den 1/9 t.o.m. 30/9 mellan kl 21.00 - 06.00 är fiske förbjudet. Perioden 1-14/10 är fiske förbjudet mellan 19.00 - 06.00.

Fiskesätt Endast fiske med ett spö per person. Fiske från båt ej tillåtet under mars månad samt 15.9-14.10. Trolling tillåtet endast mellan Smedjeåns utlopp vid Åmot och till ön strax uppströms Lagaoset(mynningen). Endast fiske med handredskap tillåtet. Redskap avsedda för ryckfiske eller fiske med krok större än 12mm från krokspets till skaft är ej tillåtet. Under April månad rekommenderas hullinglös krok. Fisk krokad utanför munnen skall återutsättas och får ej tas ur vattnet vid denna åtgärd. Under april månad är fiske med agnad krok förbjudet på sträckan Daggan - havet. Använd miljösänke!

Från den 1-14 oktober är endast fiske med enkelkrok tillåtet. Uppströmskast är ej tillåtet.

Fångstmängd Fiskekort berättigar till fångst av högst tre laxartade fiskar per dag.

Minimimått Lax och Öring under 45 cm , räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttre spets, får ej fångas. Sådan fisk skall återutsättas i vattnet. Utlekt Lax och Öring s.k. besa eller hålstav, skall återutsättas. Minimimått för skrubba är 20 cm. För övriga fiskarter hänvisas till gällande fiskestadga.

Fisketillsyn Fiskekortet skall bäras väl synligt i plastficka. Fiskande skall följa anvisningar från fisketillsyningsman. Vid anmodan skall legitimation visas. Kör försiktigt på gårds- och tillfartsvägar.

 

Fiskekortsavgift Vuxna/Barn

Årskort vuxen 1400:- , tredagarskort 600:-, dagkort vuxen 200:-, barn under 18år fiskar gratis. Dagkort, skrubba 80:-, Fiskekortet skall bäras på ena armen i plastficka.
Brott mot gällande regler kan medföra indragning av fiskerätt.
Presentkort på fiskekort finns att köpa hos fiskekortsförsäljare!

Fiskeområde
Fiske är tillåtet från skylten ca. 250 m nedströms Laholms Kraftstation till mynningen, ca 8 km.

1-14/ 10 är fiske tillåtet endast från övre gränsen t.o.m västra spetsen på Ösarps ö.
1/3-30/4 är endast fiske med flugspö o fluga tillåtet på sträckan "kanalen" till Mynningen, på södra sidan.

Vid Per-Karls Hall, Svinaholmen, Jises pool och Bryggan gäller endast flugfiske med flugspö.

Vid Gröningen, Halmstadhålan och Kraftledningen gäller endast spinnfiske. Sträckorna är utmärkta med skyltar. Rotationsfiske bör tillämpas när fisketrycket är stort.

I Lagan fiskar ungdomar under 18 år gratis.

 

 


 

Längd och vikttabell för Öring

46 cm 1,1 kg 61 cm 2,7 kg

48 cm 1,3 kg 64 cm 3,0 kg

51 cm 1,6 kg 66 cm 3,4 kg

53 cm 1,8 kg 69 cm 3,8 kg

56 cm 2,1 kg 71 cm 4,3 kg

58 cm 2,4 kg 74 cm 4,7 kg

Enligt Fultons formel (konditionstal) :

K = (V x 100)/(L x L x L)

Ett K-tal på 1 eller mer betyder att fisken är i bra kondition.

För pekaren över bilden för att se skillnaden mellan blank och utlekt fisk (besa). Observera att den senare skall återsättas.
Här köper du fiskekort
Laholms Sportfiske
0430- 123 34
Lilla Tjärby Livs & Camping
0430-143 90
Laholms Vandrarhem
0430-13318
Preem
0430- 106 00
Laholms Turistbyrå1/9-11/6 mån-fre 10-14-- 12/6-31/8 mån-fre 10-18 lör,sön 10-15
0430- 154 50
Maxi Mellbystrand
0430- 782 00
Marias Camping Mellbystrand
0430 - 285 85
Go Nature Halmstad
035-21 21 27
Vapensmedjan Oskarström
035-605 42
Wittlocks Sportfiske Halmstad 035- 21 21 91