SalarClub's
Laxflugfiskeguide till Lagan

Av: Peter Sundgren, Mats Rubinsson och Peter Atteson

Detta är en enkel guide till dig som vill börja flugfiska i Lagan och vill ha lite tips på fiskeplatser, vadningsvägar, utrustning och lite allmänna regler för hur man beter sig.

Lagan är ett reglerat fiskevatten och detta innebär inte minst att stora variationer i vattenföringen kan förekomma. Det kan därför vara på sin plats att varna för att drista sig till att vada ut till platser på låg vattenföring eftersom detta kan medföra livsfara vid plötsliga vattenhöjningar.
Vi kommer därför endast att tipsa om platser som kan fiskas av någorlunda säkert i denna guide.

Ett bra tips samt en bra försäkring emot ofrivilliga dopp är såklart en stabil vadarstav och med tanke på den ojämna bottnen som du kommer att vada på så är staven nästan ett måste.


När det gäller utrustningen i övrigt så är ett tvåhandsspö nästan ett måste eftersom det nästan uteslutande krävs underhandskast för att nå fiskeplatserna.
Därför är ett spö i längd 12-15 fot och i klass 8-12 att rekommendera. Rullen skall naturligtvis ta dessa linor samt minst 150m backing eftersom Lagan är en mycket stor å samt kan hålla stor fisk.
Linvalet bör i sitt enklaste utförande innehålla en intermediatelina och ett par tafsar i varierande sjunkhastighet.
Skall du vara garderad bör dock inte en flytlina samt normalsjunklina saknas eftersom du då klarar dig i alla lägen.
Flugvalet skulle kunna bli ett långt kapitel men här kommer vi bara att ge dig ett par enkla regler.
Kallt högt vatten tidigt på säsongen = Stora flugor i rött, orange eller svart.
Varmt sommar- och höst vatten = Små flugor i samma färger men sparsamt dressade.

Fiskeplatser. (Här börjar vi överst i Laholm på norra sidan av ån och fortsätter nedströms och går sedan igenom platserna på södra sidan på samma sätt.)

------------ Norra sidan ------Etik---- Södra sidan

 

 


Norra sidan.

Övre gränsen och ca 50m nedströms.
Här kan man på lite lägre vattenföring vada ut vid övre gränsen och fiska av den stora kluvna stenen som ligger lite nedströms. Låt gärna flugan "hänga" en stund utanför stenen eftersom det nästan alltid står fisk här.
Om det pga vattenföringen är möjligt så går det utmärkt att fiska sig hela vägen ned till hörnet (ca 50m) där det finns en grusbank som går ut i ån. Precis framför banken finns dock ett djupt hål som är "ovadbart" men från tidigt på säsongen håller stor ny fisk.

Strax nedströms båtbryggorna.
Här mitt emot båtbryggorna finns ett öppet parti där även ån är relativt grund. Detta parti kan vadas men skall ännu hellre fiskas från land dels beroende på att det bitvis är djupt men framförallt för att fisken kan stå riktigt nära land. I slutet av sträckan finns en stor sten ungefär mitt i ån som visar sig tydligt. Framför denna är det superhett men även området innanför kan bjuda på överraskningar. (Här fiskar kanske en sjunklina allra bäst.)

Jises Pool - flugfiske pool
Ca 150m nedströms där ån kröker sig finns tre stycken varningspinnar för båttrafiken i ån. Ungefär här kan du vada ut till ett av Lagans riktiga "hotspots" när det gäller flugfiske. Laxen som stiger kommer här att passera dig inom kastlängd. Här visar sig även den nya fisken ofta när den kommer fram till det relativt grunda partiet på norra sidan som sträcker sig snett nedströms ut i ån.
Sent på säsongen står det ofta mängder med fisk här och den är oftast lätt att få till hugg.

Järnvägsbron.
Här finns en relativt lång sträcka som kan fiskas men för att göra det hela lättare så bör du koncentrera dig på strömkanterna kring bropelarna för det är där som chansen finns till hugg.

Svinaholmen (Ösarp). - flugfiske pool
Här finns en klipphäll strax nedströms svängen. Här kan du vid lite lägre vatten börja fiska men vid högre vattenföring så börjar du ditt fiske en bit nedströms (ca 15m).
Här kan du fiska ända ned till dess att ån svänger på nytt. (Ca 40m)
Fisken kan komma ända in till land här men man bör även lägga några långa tvära kast mitt ut i ån och fiska flugan fort över de stora stenarna som finns här.
Om du sedan passerar den långa vassen och går ner till öarna så finns här en mängd kortare sträckor som gärna skall fiskas av med några få kast.
Varning! Det går visserligen att vada ut till den lilla ön på lägre vatten men här kan du få stanna länge om man höjer vattennivån.

asid


Södra sidan.

Besesvängen.
Här svänger ån och det finns en grundbank en bit ut i ån som bör fiskas av. Det är bitvis djupt ända in till egna stranden så försiktig vadning anbefalles. Här går det å andra sidan bra att "ladda kasten" stående på land.

Sälhunnastenen.
Här kan man vada ut en bit ovanför utanför mynningen av det stora röret och fiska av grusbanken och nedströms denna. Kastar du långt så skall du även passa på att fiska av ovansidan av ön om du når dit.
Man kan även vada ut till själva ön (ej på högvatten) och fiska av ett parti mitt emellan öns norra spets och norra sidan av ån.
Fiska även av strömkanterna nedströms ön med ett par kast.

 

Blåkullarevet.
Här kan du börja vada efter träden och sedan fiska ända ner till stora stenen som ligger på hörnet. Hetaste platserna ligger framför den sk. "pinnastenen" som ligger en bit ut i ån här.
Även nedströms stora stenen kan man hitta små platser att fiska av det grunda partierna längre ut i ån men här är knappast vadbart eftersom det är djupt och lerigt närmast land.

Per-Karls Hall. - flugfiske pool
Detta är Lagans "hotspot" nummer 1 då det gäller flugfiske efter Lax. Här skall man börja sitt fiske vid livbojen och fiska så långa kast som möjligt i början för att sedan vid stenpartiet ca 7-8 meter nedströms gå upp på land igen och fiska några korta kast innan man förflyttar sig till själva stenhällen och fortsätter sitt fiske från denna.
(På denna sträcka skall det absolut inte vadas eftersom fisken stryker ända inne vid land här)
Väl ute på stenhällen så fiskar du först av framför den stora stenen och sedan i den yttre strömkanten för att till sist fiska av den inre biten mellan stora stenen och land.
Därefter går det bra att fortsätta vada och fiska sig nedströms de sista 30 metrarna även om det kan vara svårt att få flugan i bra vinkel just vid stenarna pga det turbulenta vattnet här.

Bryggan (Brandkårsbryggan). - flugfiske pool
Här kan man vada ut i vassen ca 25 meter uppströms bryggan och fiska av en stor sten som ligger en bit ut i vattnet mitt för vassen.
Sedan vadar du i land och går ut igen vid bryggan. Här kan du sedan vada hela vägen ner till ett bakvatten ca 50 meter nedströms. Här syns de bra partierna tydligt och det är främst i övre delarna som det är riktigt hett.
Varning! Den första biten går bra att vada om du håller dig nära land. Utanför är det tvärbrant och djupt!
Även om det sedan är möjligt att vada ut rätt långt längre nedströms så låt bli detta eftersom du då skrämmer bort fisken som står just här.


Järnvägsbron.
En mycket kort sträcka som skall fiskas med korta kast mellan land och bropelarna.

Ösarp.
Här finns det några få platser där du kan vada ut för att nå fisken.
Varning! Här kan det vara riktigt djupt.

tredje
Etik och sunt förnuft.


Det finns några oskrivna regler som du bör följa för att ditt eget och andras fiske skall bli trevligt.

1. Gå aldrig ut framför en medfiskare utan vänta på din tur och gå sedan i vattnet.


2. Praktisera ett rörligt fiske dvs ett kast, ett steg så hinner alla fiska och fisken får en chans att återhämta sig en stund.


3. Behandla fisken ytterst varsamt. Skall du ta hem den så skall den avlivas direkt. Om du får en utlekt fisk så skall denna om möjligt lossas från kroken i vattnet och varsamt återutsättas. Huggkroken bör lämnas hemma!


4. Visa dina medfiskare respekt, så väl spinn som flugfiskare

--upp