BLÄNKARE ELLER BESA?

Som nybörjare är det inte alltid så lätt att ha koll på om fisken som man dragit upp är en godkänd fisk eller om det är en utlekt fisk, en sk. besa eller hålstav. Här följer en enkel beskrivning samt bilder.

All fisk som inte håller minimåttet 45cm, skall sättas tillbaka, även om den blöder. Detta gäller också utlekt fisk sk. Besa eller hålstav. En blank fisk har ett huvud som är litet i förhållande till kroppen, buken är kritvit och fjällen skinande silverblanka. Besan däremot är långsmal, stort huvud i förhållande till kroppen ofta inflammerad analöppning. Den gången du är tveksam om det är en besa eller blank fisk är det med all säkerhet en besa och då skall fisken sättas tillbaka.

 

 

 

Ser din fisk ut såhär så kan du ta hem en välsmakande fångst. Fresh fish, ok to catch.

 

 

 

Ser den ut på detta vis så är det varken tillåtet eller gott,denna fisk skall återutsättas. Salmon and Seatrout less than 45cm , and spawned out fish must always be released.

 

Tips för återutsättning av fisk:

" Ta aldrig upp fisken på land. Blöt händerna innan du rör fisken.
" Lyft aldrig fisken i gälarna eller i stjärten. Tryck inte på buken (rommen kan skadas).
" Vid fotografering: lyft fisken i horisontellt läge med en hand runt stjärtspolen och en som stöd under bröstfenorna, ta EN snabb bild och sänk ner fisken under vattnet igen.
" Är fisken trött: håll den med huvudet mot strömmen tills den själv vill simma iväg.
" Använd gärna hullingslösa krokar (eller knip in hullingarna med en tång) som underlättar när man krokar av fisken. Sitter kroken djupt, låt den sitta kvar.

/ Webmaster