Gamla fåran
- the old stretch downstream Karsefors powerplant , here's the locations where the salmons gathered in thousands to spawn when Lagan still was running free.
- vid Karsefors kraftstation , här samlades laxen i tusental för att leka när Lagan fortfarande forsade fritt över fallen.